ΕΣΤΩ 2 ΑΓΝΩΣΤΟΙ χ ΚΑΙ ψ…

ΕΣΤΩ 2 ΑΓΝΩΣΤΟΙ χ ΚΑΙ ψ…

Έστω δύο άγνωστοι χ και ψ, οι οποίοι κάτω από συνθήκες που δε μας ενδιαφέρει να αναλύσουμε αυτή τη στιγμή γνωρίζονται και ανακαλύπτουν ότι η χημεία τους αρκεί για να συνάψουν μια σχέση, φιλική ή ερωτική πάλι δε μας ενδιαφέρει τη δεδομένη στιγμή. Έτσι λοιπόν οι δύο άγνωστοι μας για αρχή εξισώνονται (χ=ψ). Έχουν μια αμοιβαία σχέση που τους ευχαριστεί και τους δύο, περνάνε καλά […]

Read More Leave comment